משלוח חינם בירושלים בהזמנה  מעל ₪299
משלוח חינם בירושלים בהזמנה  מעל ₪299

תקנון אתר פרחי עידן

*התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא פונה לשני המינים.
 1. "פרחי עידן" הבעלים של אתר האינטרנט "פרחי עידן". ‘האתר’ הינו חנות וירטואלית ברשת האינטרנט המתמחה בפרחים טריים ואיכותיים , זרי פרחים, סידורי פרחים, אגרטלים, זרים מתוקים, אגרטלים ועוד. האתר מיועד לפרסם את מוצרי "פרחי עידן" ומאפשר לציבור הרחב בארץ וברחבי העולם – להזמין ולשלוח פרחים עד לבית הלקוח בירושלים וסביבתה.
 2. "פרחי עידן" משתדלים לאפשר חוויה נעימה וידידותית ללקוח המבצע הזמנת מוצרים באתר. כדי לסיים את תהליך הקנייה  עליך להזין בעמוד “עגלת הקניות”, או למסור טלפונית, את כל הפרטים הנדרשים כולל סוג המוצר (זרי פרחים, סידורי פרחים, זרים מתוקים, אגרטלים ועוד ) פרטי השולח כולל אמצעי תשלום, פרטי מקבל המוצר , ברכה ומועד שליחת המוצר כמפורט באתר.
 3. "פרחי עידן" מתחייבים לספק מוצרים איכותיים, אך הדבר מותנה במילוי כל התנאים גם יחד:
  • קבלת כל הפרטים במדויק כפי שמופיע באתר.
  • כתובת הנמען שאמור לקבל המשלוח נמצא באיזור החלוקה של החנות
  • אישור חברת האשראי/ סליקה.
  • הרוכש (הלקוח) בעל תא דואר אלקטרוני (כתובת מייל) למעט אם העיסקה התבצעה בטלפון
  • תאריך מסירת המשלוח אינו נופל על יום שבת או חג

פרחי עידן לא יוכל לספק את המוצר המוזמן שהזמנת, אם ההזמנה לא נקלטה בו, או אם נקלטה באופן משובש, וזאת, גם אם מקור התקלה הוא במחשבי האתר. מדיניות ומחירי משלוח (לרבות מדיניות חישוב עלויות המשלוח עת כאשר מוזמנים במסגרת הצעה אחת מספר מוצרים לכתובת אחת בלבד).

 1. האחריות המלאה לטיב הפרטים, דיוק בכל הפרטים כולל מקבל המוצר/ שירות  וכתובתו חלה על המזמין. במידה ומוצר הלך לאיבוד או שנגרמו הוצאות נוספות כתוצאה מפרטים בלתי מדויקים שנמסרו יחולו הוצאות אלה על מזמין המוצר והחנות  תהיה פטורה מכל אחריות.
 2. "פרחי עידן" יספקו את המוצר הנבחר למקבל המוצר כפי שצוין על ידי המזמין בהזמנה (בכפוף להערות בסעיף 3), בתנאי שהמוצר הנבחר מצוי במלאי החנות. במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת זרי פרחים וסידורי פרחים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, "פרחי עידן" רשאים לספק לרוכש מוצר דומה למוצר שהוזמן על ידו, ככל הניתן בצבעים ו/או בסוג של מוצרים שהוזמן בהזמנה המקורית.
 3. במידה ואין באפשרות "פרחי עידן" לספק את המוצר המוזמן מכל סיבה שהיא (בדרך כלל בגלל שהפרח לא גדל בעונת שנה זו) למרות שהוא מופיע באתר, נציג "פרחי עידן" יצור קשר עם הלקוח ויסביר את מהות הבעיה במטרה לשנות את ההזמנה.  למרות האמור לעיל, במקרה והלקוח מזמין “סל מוצרים” יעשה כל מאמץ לספק את הסל על פי תיאורו באתר, אך כדי למנוע עיכובים במשלוח אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע ההזמנה בקירוב ככל האפשר וברמה נאותה.
 4. "פרחי עידן" ו/או נציגו לא יהיו אחראים לעיכובים באספקת המוצרים הנובעים מאירועים שאינם בשליטתם – כדוגמת תקלות, עיכובים, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים, אשר יפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או עקב “כוח עליון” כלשהו.
 5. "פרחי עידן" ו/או מפעיליו ו/או מנהליו לא יישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של מזמין לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממזמין לבצע הזמנות
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת "פרחי עידן" ו/או מפעיליו ו/או מנהליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום הזמנת ו/או אספקת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי ו/או שלא בהתאם למועדים שנדרשו ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפו ן ו/או בכל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או האספקה אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת ו/או אספקת המוצרים, רשאים בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו להודיע על ביטול ההזמנה.
 7. הלקוח/ הגולש מצהיר כי פניה ו/או כניסה לאתר, בין למטרת ביצוע הזמנה ו/או רכישה ובין אם לכל מטרה אחרת, מהווה הבעת הסכמה של הפונה לקבלת מידע באופן שוטף באמצעות הדואר האלקטרוני ביחס לפעילות המבוצעת ו/או מוצעת באתר, וזאת אלא אם הודיע הפונה אחרת.
  אין באמור לעיל כדי להטיל מחויבות כלשהי על האתר ביחס למשלוח מידע כלשהו.
 8. "פרחי עידן" שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות מזמן לזמן.
 9. "פרחי עידן" יסיימו את מחויבותו כלפי מזמין המוצר עם מסירת המוצר המוזמן למקבל המוצר.
 10. "פרחי עידן" ו/או מפעיליו לא יישאו באחריות כלפי מזמין המוצר בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שנציג האתר (השליח ) פעל בהתאם לפרטים שסופקו לו.
 11. האחריות למוצרים הנלווים לפרחים (כגון – מגוון כלים ואגרטלים, שוקולדים, יינות, בלונים ודברי נוי) אשר פורסמו לרכישה באתר, לרבות איכותם, בטיחותם והתאמתם למקבל המוצר, מוטלת באופן בלעדי על ספקי השירות ו/או המוצרים.
 12. "פרחי עידן" ו/או מפעיליו לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם (אם יגרם), לגוף או רכוש, למקבל המוצר עקב אספקתה לו על ידי ספק השרות או המוצר ו/או עקב איכותו ו/או בטיחותו.
 13. "פרחי עידן" ו/או מפעיליו לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם למזמין ו/או למקבל המוצר בשל איחורים באספקת המתנה ביחס למועד המתבקש – אלא אם כן נבע העיכוב מרשלנות רבתי של האתר. במקרה זה תהיה אחריות האתר מוגבלת לסכום השווה לכפל מחיר ההזמנה.
 14. "פרחי עידן" אינם מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשביו, ואינם אחראים ל (נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשרות לאתר – או מי מספקיה).
 1. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה ל"פרחי עידן" הזכות לפסול את הרכישה.
 2. מובהר בזאת, כי הזמנת מוצר כלשהו אינה מהווה חוזה לטובת צד שלישי כלשהו.
 3. שעות הפעילות הן: ימים א’-ה’ 9:00-20:00 | ימי ו וערבי חג 8:00-15:00
 • משלוחי פרחים יבוצעו בשעות הפעילות של העסק ולא מעבר להן ועד כ-5 שעות ממועד ההזמנה, אלא אם הלקוח ביקש זמן משלוח מוגדר שעובר את מסגרת הזמן לאספקת המשלוח – דהיינו 5 שעות.
 • בערבי חג, ימי שישי ובימים בהם קיים עומס חריג של הזמנות לא ניתן להתחייב על זמן משלוח, והוא יבוצע במהלך שעות הפעילות של יום העסקים בו הוזמן.
 • ניתן לבצע הזמנת משלוח לאותו יום בימים א-ה עד השעה 18:00 ובימי שישי וערבי חג עד השעה 14:00. הזמנות שיקלטו מעבר לשעות הנ”ל יסופקו ביום העסקים הבא או שיינתן זיכוי כספי מלא בעבורן (בהתאם לבקשת הלקוח(
 • "פרחי עידן"  שומרת לעצמה זכות לבצע שינויים בהרכב הפרחים המצולמים באתר בהתאם לעונה ו/או למלאי הקיים בחנות, אולם, לא יחול שינוי בשווי הפרחים ובמראה הכללי של המוצר מבחינת צבעים, עמידות הפרחים וצורת המוצר
 1. זרי הפרחים המוצגים באתר נמכרים ללא אגרטלים, אלא אם צוין אחרת בפירוט המוצר

בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש. 

מדיניות החזרת מוצרים וביטול הזמנה

 1. רוכש שמילא את כל הפרטים בצורה מושלמת לרכישת פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים סידורי פרחים זרים מתוקים כלים ואגרטלים וקיבל הודעה מהאתר שהרכישה בוצעה המבקש לבטל הזמנה יודיע על כך בטלפון 058-5599955, ובנוסף ישלח הודעה בכתב באמצעות  דוא”ל אשר פרטיהם מצויים בדף “צור קשר” באתר החברה
 2. ביטול הזמנות ליום ההזמנה , במידה וההזמנה בוטלה עד כ- 60 דקות מרגע קליטתה באתר, יזוכה הלקוח במלוא הסכום ששילם בעבורה, כולל דמי המשלוח (אם היו כאלה)

2.1 במידה ותתקבל הודעת ביטול הזמנה לאחר 60 דקות מרגע קליטתה באתר, במידה וההזמנה הוכנה על ידי החברה אך לא נשלחה ליעדה יחוייב המזמין בתשלום של – 30% מסכום ההזמנה, לא כולל דמי המשלוח בעבורה (אם היו כאלה)
במידה וההזמנה נשלחה ליעדה על ידי החברה ו/או מי מטעמה יחוייב המזמין במלוא גובה ההזמנה כולל דמי המשלוח בעבורה.

 1. ביטול הזמנות שיש לשלוח בתאריך מאוחר יותר במידה וההזמנה בוטלה עד יומיים (שני ימים) לפני ההספקה ובתנאי שלא בוצעה הזמנת מוצרים מספקים (לדוגמא : פרחים ועציצים מיוחדים, כלים ואגרטלים) יזוכה הלקוח במלא הסכום ששילם בעבורה. במידה והביטול יהיה מאוחר יותר יחוייב המזמין ב100% מערך הזמנתו לא כולל דמי המשלוח אם היה קיים.
 2. מדיניות ביטולי עסקה יהיו על פי חוק הגנת הצרכן 1981.

שמירה על זכויות יוצרים ובעלות המידע באתר "פרחי עידן"

* האתר מכיל מידע רב וחומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר  זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות "פרחי עידן" וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. "פרחי עידן" מאפשרת למשתמש להוריד נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

 • כל מי שנכנס לאתר החברה מתחייב שלא להוסיף או להוריד לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את העוסק ו/או מי מטעמו ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.
 • כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין העוסק בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בירושלים.

פרטיות

הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ההזמנה באתר ישמרו במאגר המידע של פרחי עידן והשימוש בהם יעשה אך ורק ע"פ הרשום כדלהלן.  "פרחי עידן" שומרים לעצמם את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שנרכשו, מידע או פרסומים כפי שהופיעו באתר, מוצרים ועמודים באתר בהם גילת עניין, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.
"פרחי עידן"  לא תעביר לגורם שלישי כלשהוא את הפרטים האישיים שמסרת וכל מידע אישי מזהה שלך כפי שנרשם או נאסף באתר, למעט במקרים הבאים:

 1. במקרה של הפרת את הוראות הסכם זה
  2. במידה והתקבל צו בית משפט המורה לפרחי עידן למסור את פרטיך או מידע עליך.
  3. במקרה בו "פרחי עידן" תמזג את פעילותה עם תאגיד/חברה/עסק אחר ורק לאחר שהם קיבלו על עצמם כל הרשום בהסכם/תקנון זה.
  4.בעת מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין "פרחי עידן" או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר;
  5. פרחי עידן רשאים להשתמש במידע האישי לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. פרחי עידן רשאים למסור נתונים אילו לצד שלישי לשם ביצוע פעילות שיווקית/פרסומית ובתנאי שמידע זה אינו מזהה אותך אישית.

  פרחי עידן פועלים כציטב יכולתם בכדי להגן על המידע באתר, אולם לא ניתן להבטיח הגנה הרמטית. פריצה למחשבי האתר ו/או החברה מהווה עבירה פלילית.

על-פי חוק הגנת הפרטיות,  כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו כפי שמופיע וקיים במאגר המידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פרחי עידן רשאים לעשות במידע האישי כפי שנאסף באתר לשם שליחת הצעות מסחריות, הינך רשאי בכל עת לבקש הסרת פרטיך מרשימת הלקוחות אליהם "פרחי עידן" רשאים לשלוח הצעות מסחריות .

שינויים בתקנון

"פרחי עידן" רשאים לשנות בכל עת תקנון זה, ללא הודעה מוקדמת. התקנון העדכני ניתן לצפייה בכל עת באמצעות הקישור המתאים באתר.

אזורי החלוקה שלנו בירושלים והסביבה

ירושלים תעריף ₪35 למשלוח

סובב ירושלים תעריף ₪60 למשלוח

סובב ירושלים תעריף ₪60 למשלוח

משלוח חינם בירושלים בהזמנה מעל ₪229